© Sanne Rosbag 2009 – 2017.
Alle rechten voorbehouden.

 

  • Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de informatie (inclusief tekst) die u op sannerosbag.nl en alle onderliggende pagina’s aantreft bij Sanne Rosbag.
  • Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvuldiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door Sanne Rosbag.
  • Alle foto’s op deze website zijn het exclusieve eigendom van Sanne Rosbag en zijn auteursrechtelijk beschermd. 
  • Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanne Rosbag is het niet toegestaan om deze foto’s te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken op welke wijze dan ook. 
  • Gebruik van een beeld als basis voor een ander fotografische concept, verhaalconcept of afbeelding is een schending van het auteursrecht.

 

Door het bezoeken van deze website verklaart u deze voorwaarden te accepteren en te respecteren.